Συμμετοχή της σχολής Γεωπονικών Επιστημών στην Agrothessaly

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχει δυναμικά στην 12η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία & την Κτηνοτροφία AgroThessaly με στελέχωση περιπτέρου και διοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο:

«Ορθολογική Καλλιέργεια: Ανάγκη για το Περιβάλλον και τα Παιδιά μας»

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ AGROTHESSALY 2019

ΛΑΡΙΣΑ, ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28-02-2019

 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

16:30-16:35     Χαιρετισμοί

16:35-16:55     «Διαχείριση αρδευτικού νερού για οικολογική αναβάθμιση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη Θεσσαλία»

Δημήτριος Καλφούντζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

16:55-17:15     «Αειφορική Χρήση Εδαφοβελτιωτικών: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα»

Βασίλειος Αντωνιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

17:15-17:35     «Ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας και δενδρώδεις καλλιέργειες»

Ανέστης Καρκάνης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

17:35-17:55     «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των εντόμων»

Νικόλαος Παπαδόπουλος (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)- Χρήστος Αθανασίου (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

17:55-18:15    Συζήτηση-Συμπεράσματα

 

Η 12η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία & την Κτηνοτροφία Agrothessaly αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφερειακή έκθεση του κλάδου, θα λάβει μέρος από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου 2019 στους χώρους της Σκεπαστής Αγοράς Νεάπολης Λάρισας και αποτελεί μία στρατηγική συνεργασία της ΔΕΘ-Helexpo και του Δήμου Λαρισαίων (https://agrothessaly.helexpo.gr/)