Παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών Ιούνιος – Ιούλιος 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

 Οι παρουσιάσεις των Πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουνίου 2019 και 3 Ιουλίου 2019     στην   αίθουσα   Ι3.

Ο χρόνος παρουσίασης κάθε Πτυχιακής εργασίας θα είναι 20 λεπτά.

Για να συμμετέχουν στην ημερίδα παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν το τελικό κείμενο της Πτυχιακής εργασίας

( με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα καθηγητή)

στη Γραμματεία του Τμήματος τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερίδα σε τρία αντίτυπα για να αποσταλούν στην τριμελή εξεταστική επιτροπή.

Το τελικό διορθωμένο αντίτυπο για την βιβλιοθήκη θα πρέπει να παραδοθεί στη Γραμματεία από τον Επιβλέποντα Καθηγητή με τη Βαθμολογία δύο ημέρες το αργότερο μετά την παρουσίαση της πτυχιακής (δέσιμο όπως θερμοκόλληση όχι σπιράλ) και σε ηλεκτρονική μορφή.

Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας 2018