Ομότιμοι Καθηγητές

Γέμτος Θεοφάνης

Καθηγητής (Γεωργική Μηχανολογία)

Βιογραφικό

Κίττας Κωνσταντίνος

Καθηγητής (Γεωργικές Κατασκευές)

Βιογραφικό