Αποχωρήσαντα Μέλη ΔΕΠ

Αρβανιτογιάννης Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Μεταποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.  Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 5-4-200 έως 3-3-2005.

Βαρδαβάκης Εμμανουήλ

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Βοτανική

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 30-4-2001 έως 31-8-2010

Γαλανοπούλου Στέλλα

Καθηγήτρια 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Φυσιολογία καλλιεργούμενων Φυτών.

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 2-7-1991 έως 31-8-2004.

Γιαννούλη Περσεφόνη

Επίκουρος Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 22-4-2008 έως 3-2-2020.

Τηλ:   2410-565208

Βιογραφικό

Email: pergian -at- uth.gr

Γούλας Χρήστος

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική Βελτίωση των Φυτών

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 19-4-1989 έως 20-10-2004

Γούναρης Γ. Ιωάννης

Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας

Τηλ. 24210-93278

Βιογραφικό

Email: igoun -at- uth.gr

Δημήρκου Ανθούλα

Καθηγήτρια (Εδαφολογία με έμφαση στη Χημεία εδάφους)

Τηλ. 24210-93287

Βιογραφικό

Email: adimirkou -at- uth.gr

Θεοδωρίκας Στέργιος

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωλογία, Ορυκτολογία, Πετρολογία και Γεωχημεία

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 7-8-1991 έως 31-8-2002

Λόλας Πέτρος

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία του φυτού με έμφαση τα ζιζάνια και την αλληλεπίδρασή τους με τα καλλιεργούμενα φυτά και την παραγωγικότητά τους, την καταπολέμηση των ζιζανίων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.

Υπηρέτησε Τμήμα: από 16-7-1992 έως 31-8-2008.

Μαυρομάτης Αθανάσιος

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενετική Βελτίωση Φυτών

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από  4/4/2002 έως 16/7/2013

Μήτσιος Ιωάννης

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Εδαφολογία – Χημεία και Γονιμότητα Εδάφους

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 31-11-1992 έως 5-11-2005

Παππάς Αθανάσιος

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπαθολογία.

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 15/4/1993 έως 31/8/2013

Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη Μαρία, Δρ.

Καθηγήτρια

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Αρδεύσεις – Στραγγίσεις, Υδραυλική

Υπηρέτησε Τμήμα: από 15/12/1992  έως 31/8/2018 .

Τζώρτζιος Στέργιος

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και Μέλος της Συγκλήτου του.

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιομετρία με εφαρμογές στατιστικής και χρήση πληροφρορικής στις Γεωπονικές Επιστήμες.

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 1988 έως 31-8-2012

Τσιτσιπής Ιωάννης

Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Εντομολογία

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 19-4-1989 έως 31-8-2006

Φουντάς Σπυρίδων

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Μηχανολογία με έμφαση νέων τεχνολογιών στα γεωργικά μηχανήματα.

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 23-9-2009 έως 1-4-2013. Πλήρες βιογραφικό

Χαλκίδης Ηρακλής

Επίκουρος Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Υδραυλική με έμφαση στη διαχείριση του νερού στο έδαφος

Υπηρέτησε στο Τμήμα: από 15-6-2010 έως 22-10-2017

Χα Ιμπραχίμ-Αβραάμ, Ph.D.

Καθηγητής (Γενετική και Βελτίωση φυτών)

Τηλ. 24210-93138

Βιογραφικό

Email: ekhah -at- uth.gr