Ε.Τ.Ε.Π.

Δρ.Σουίπας Σπυρίδων

Γεωπόνος, Διδάκτορας Ζιζανιολογίας

Τηλ. 24250-23952

Καραγιάννη Άννα

ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων

Τηλ. 24210-93122

Βιογραφικό

Email: akaragian -at- uth.gr

Καραμούτης Χρήστος

Γεωπόνος, Μ.Δ.Ε, Π.Ε Γεωπόνων

Τηλ. 24210-93229

Email: chkaram -at- uth.gr

Τομαρά Νικολίτσα

Γεωπόνος, ΠΕ Γεωπόνος

Τηλ. 24210-93281

Χριστώνης Κων/νος

Μηχανικός Η/Υ & Δικτύων

Τηλ. 24210-93276

Βιογραφικό

Email: christonis -at- uth.gr