Μέλη Δ.Ε.Π

Αθανασίου Χρήστος

Καθηγητής (Εντομολογία)

Τηλ. 24210-93195

Πλήρες Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό

Email: athanassiou -at- uth.gr

Αντωνιάδης Βασίλειος

Αναπληρωτής Καθηγητής (Εφαρμοσμένη Εδαφολογία)

Τηλ. 24210-93241

Βιογραφικό

Email: antoniadis -at- uth.gr

Βαγγέλας Ιωάννης

Επίκουρος Καθηγητής (Φυτοπαθολογία)

Βιογραφικό

Email: vagelas -at- uth.gr

Βέλλιος Ευάγγελος, Ph.D.

Επίκουρος Καθηγητής (Φυτοπαθολογία- Σύγχρ. Μέθ. Διαγνωστικής)

Τηλ. 24210-93272

Βιογραφικό

Email: evellios -at- uth.gr

Βλόντζος Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής (Αγροτική Οικονομία)

Τηλ. 24210-93083

Βιογραφικό

Email: gvlontzos -at- uth.gr

Γιαννούλης Κυριάκος

Επίκουρος Καθηγητής (Γεωργία με έμφαση στην καλλιέργεια Ενεργειακών, Αρω-
ματικών και Φαρμακευτικών Φυτών)

Τηλ. 24210-93129

Βιογραφικό

Email: kgiannoulis -at- uth.gr

Γκορτζή Όλγα

Καθηγήτρια (Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων)

Τηλ. 24210-93289

Βιογραφικό

Email: olgagortzi -at- uth.gr

Δαναλάτος Νικόλαος

Καθηγητής (Γεωργία-Οικολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας)

Τηλ. 24210-93118

Βιογραφικό

Email: danal -at- uth.gr

Καρκάνης Ανέστης

Αναπληρωτής Καθηγητής (Ζιζανιολογία)

Τηλ. 24210-93135

Βιογραφικό

Email: akarkanis -at- uth.gr

Κατσούλας Νικόλαος

Καθηγητής (Γεωργικές Κατασκευές – θερμοκήπια)

Τηλ. 24210-93249

Βιογραφικό

Email: nkatsoul -at- uth.gr

Κυπαρίσσης Άρης

Αναπληρωτής Καθηγητής (Οικοφυσιολογία Φυτών)

Τηλ. 24210-93182

Βιογραφικό

Email: akypar -at- uth.gr

Λεβίζου Ευθυμία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Φυσιολογία Φυτών)

Τηλ. 24210-93105

Βιογραφικό

Email: elevizou -at- uth.gr

Λύκας Χρήστος

Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανθοκομία)

Τηλ. 24210-93204

Βιογραφικό

Email: chlikas -at- uth.gr

Μαδέσης Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής (Κυτταρική και μοριακή βιολογία)

Τηλ. 24210-93278

Βιογραφικό

Email: pmadesis -at- uth.gr

Μαλέτσικα Περσεφόνη

Επίκουρος Καθηγήτρια (Δενδροκομία – Ελαιοκομία)

Τηλ. 24210-93175

Βιογραφικό

Email: pmalets – at- uth.gr

Νάκας Χρήστος

Καθηγητής (Βιομετρία)

Τηλ. 24210-93183

Βιογραφικό

Email: cnakas -at- uth.gr

 

Νάνος Δ. Γεώργιος, M.Sc., Ph.D.

Καθηγητής (Δενδροκομία)

Τηλ. 24210-93181

Βιογραφικό

Email: gnanos -at- uth.gr

Ντάλλη Νικολέττα

Επίκουρος Καθηγήτρια (Φαρμακολογία)

Τηλέφωνο: 2421093194

Βιογραφικό

Email: nntalli -at- uth.gr

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Δρ.

Καθηγητής (Εφαρμοσμένη Εντομολογία)

Τηλ. 24210-93285

Βιογραφικό

Email: nikopap -at- uth.gr

Παυλή Ουρανία

Επίκουρος Καθηγήτρια (Γενετική Βελτίωση Φυτών)

Τηλ. 24210-93136

Βιογραφικό

Email: ouraniapavli-at- uth.gr

Πετούμενου Γ. Δέσποινα, Ph.D.

Επίκουρος  Καθηγήτρια (Αμπελουργία)

Τηλ. 24210-93180

Βιογραφικό

Email: petoumenou -at- uth.gr

Πετρόπουλος Σπυρίδων

Αναπληρωτής  Καθηγητής (Λαχανοκομία)

Τηλ. 24210-93196

Βιογραφικό

Email: spetropoulos -at- uth.gr

Σφουγγάρης Αθανάσιος, Δρ.

Καθηγητής (Διαχείριση Οικοτόπων και Βιοποικιλότητας)

Τηλ. 24210-93274, 24210-93281

Βιογραφικό

Email: asfoug -at- uth.gr

Τσιρόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής (Χημεία, Ανάλυση και προσδιορισμός οργανικών ουσιών)

Τηλ. 24210-93193

Βιογραφικό

Email: ntsirop -at- uth.gr